Certifikace

Certifikace

Snahou každé instituce je uspět v náročném konkurenčním prostředí. Zvyšují se požadavky na kvalitu v souvislosti jak s produkty, tak se službami. Kvalita se stala konkurenčním nástrojem i v oblasti poskytování vzdělání. S cílem zvýšení kvality vzdělávacích institucí přišla také Asociace MBA, o.s., která certifikuje prestižní školy a vzdělávací instituce vyznačující se vysokou kvalitou nabízených služeb. Certifikuje a sdružuje přední vzdělávací společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku a snaží se tak o zachování vysokého standardu postgraduálního vzdělávání.

Cílem certifikace je zmapovat jednotlivé procesy v organizaci a zavést systém kvality v souladu s mezinárodně uznávanými normami pro kvalitní řízení. Certifikace zaručuje, že společnost je schopna garantovat kvalitu svých služeb a plnit požadavky svých zákazníků. Předmětem certifikace je kontrola kvality vzdělávání, vzdělávacích programů, kurzů, workshopů, seminářů, e-learningu a všech dalších výukových programů. Předmětem kontroly jsou také lektoři, praktici a přednášející, kteří se na výukových programech podílí. Certifikace garantuje stálost vzdělávacího procesu, a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaného vzdělávání, posiluje důvěryhodnost vzdělávací instituce, umožňuje pružně reagovat na změny požadavků a potřeb účastníků vzdělávání, vede ke zvyšování spokojenosti účastníků vzdělávání a především zvýhodňuje certifikovanou společnost v konkurenci na vzdělávacím trhu.

Na základě dodaných podkladů a výsledků šetření je Asociací MBA o.s. posuzována žádost o vystavení certifikátu, který dokládá kvalitu systému postgraduálního vzdělávaní. Tento systém vzdělávání pak musí svým rozsahem a kvalitou korespondovat s požadavky trhu a moderní společnosti. O certifikaci mohou žádat jakékoliv vzdělávací organizace se sídlem v České či Slovenské republice. Doba vydání certifikátu se pohybuje v rozmezí 3-6 měsíců v závislosti na rychlosti a kvalitě doložených dokumentů.

Novinky

Přijměte srdečné pozvání na 12. ročník manažerské konference, tentokrát na téma JAK JINAK. Přijďte načerpat inspiraci!

Chce vaše škola získat AAKSB akreditaci? Nebo jste ještě nikdy neabsolvovali akreditační řízení? Interaktivní seminář vám napomůže pochopit všechny náležitosti těchto řízení.

Chcete se naučit excelovat ve složitých diskuzích, zlepšit v technikách koučinku a efektivně hodnotit zaměstnance?

Váháte, jaká česká či zahraniční škola by splňovala vaše požadavky na vzdělání? Přijďte se v úterý 15. listopadu poradit s koordinátory MBA programů.

Ve středu 2. listopadu se koná konference Světová laboratoř lídrů - Průmysl 4.0: Revoluce začala. Konference je určena pro ředitele, HR manažery i všechny, kdo se zajímají o řízení lidských zdrojů.