Obecné informace

Obecné informace

Co je asociace MBA

Asociace MBA o. s. vznikla za účelem informování společnosti o možnostech, podmínkách a nabídce vzdělávacích programů MBA. Protože studium MBA nabízí v České republice více organizací, cílem Asociace MBA je snaha udržovat a dále rozvíjet kvalitu výuky a celkovou úroveň těchto vzdělávacích programů.

Asociace garantuje kvalitu studia MBA

Asociace MBA nabízí členství subjektům poskytujícím studium MBA a současně i certifikaci těchto institucí. Společným jmenovatelem těchto vzdělávacích institucí je však to, že jde o organizace s vynikající kvalitou nabízených vzdělávacích služeb. Členství v asociaci MBA tak deklaruje vysoký standard ve všech činnostech a aktivitách těchto organizací, především pak v úrovni programů studia MBA, kvalitě výukových metod, erudovanosti lektorského týmu, úrovni studijního prostředí a mnohém dalším. Členství v Asociaci MBA tak díky této garanci kvality poskytuje vodítko všem zájemcům o studium profesních programů při výběru školy, na níž chtějí studium MBA absolvovat.

Asociace jako průvodce studiem MBA

Na webových stránkách Asociace MBA se zájemce dozví to nejpodstatnější o studiu MBA, o podmínkách přijetí, o nabídce vzdělávacích programů, významu a přínosu titulu MBA. Dostane jasný přehled o požadavcích na studium MBA včetně toho, pro koho je toto vzdělávání určeno.

Mezi hlavní činnosti Asociace MBA patří:

  • zajištění kvality studia MBA v České republice,
  • informování o možnostech a podmínkách studia MBA,
  • pomoc uchazečům nalézt vhodného poskytovatele studia MBA,
  • podpora inovací a vývoje v oblasti vzdělávání,
  • propagace studia MBA a osvěta,
  • konzultační, poradenská a informační činnosti,
  • pořádání odborných diskuzí a seminářů.

 

Novinky

Přijměte srdečné pozvání na 12. ročník manažerské konference, tentokrát na téma JAK JINAK. Přijďte načerpat inspiraci!

Chce vaše škola získat AAKSB akreditaci? Nebo jste ještě nikdy neabsolvovali akreditační řízení? Interaktivní seminář vám napomůže pochopit všechny náležitosti těchto řízení.

Chcete se naučit excelovat ve složitých diskuzích, zlepšit v technikách koučinku a efektivně hodnotit zaměstnance?

Váháte, jaká česká či zahraniční škola by splňovala vaše požadavky na vzdělání? Přijďte se v úterý 15. listopadu poradit s koordinátory MBA programů.

Ve středu 2. listopadu se koná konference Světová laboratoř lídrů - Průmysl 4.0: Revoluce začala. Konference je určena pro ředitele, HR manažery i všechny, kdo se zajímají o řízení lidských zdrojů.