Proč studovat MBA

Proč studovat MBA

Co je studium MBA

Studium MBA je zaměřeno na rozšíření znalostí nad úroveň vysokoškolského vzdělání a jeho cílem je získání profesionální orientace v oboru a získání teoretických i praktických dovedností pro další profesní i osobnostní růst. Titul MBA představuje významnou přidanou hodnotu pro jeho držitele, je konkurenční výhodou na trhu práce a zvyšuje uplatnění uchazečů na prestižních pozicích u významných nadnárodních společností a dalších perspektivních pracovních postech. Zkušenosti ukazují, že bez titulu MBA se v zahraničních firmách jen těžko dostanete do vrcholných funkcí. V dnešním ekonomickém prostředí nestačí vysokoškolské vzdělání byť získané na prestižní univerzitě. Pro další odborný a kariérní růst je studium MBA téměř povinností.

Studium MBA a jeho forma a průběh

Studium MBA se na většině škol a institucí realizuje distanční či kombinovanou formou. Výukové programy využívají velmi často moderní doplňkové metody, jako e-learning či výuku online, přičemž některé programy MBA lze studovat čistě v online variantě bez nutnosti pravidelné docházky. Díky flexibilitě a možnostem individuálního nastavení studia MBA jsou tyto profesně vzdělávací programy zcela vhodné a přizpůsobené pro absolvování při zaměstnání. Studium MBA tak lze skloubit s náročnou prací manažera a je uzpůsobeno i těm nejvytíženějším.

Programy MBA a propojení do praxe

Celková doba studia MBA je 1 až 2 roky a výuka probíhá převážně v českém jazyce. Výjimku tvoří pouze programy, které jsou cíleně vyučovány v jazyce anglickém. Studium MBA je přizpůsobené také studentům ze Slovenska, protože závěrečné a další kvalifikační práce bývají bez problému akceptovány v jejich mateřštině. Standardem výuky je spolupráce s odborníky z praxe i z akademického prostředí, kteří představují autority ve svém oboru. Předávají studentům vlastní mnohaleté zkušenosti a v mnohých případech přísně střežené know-how. Náplň studia se soustředí především na aktuální témata a studenti mají možnost s lektory konzultovat i záležitosti týkající se jejich vlastní firemní praxe, čímž dochází k efektivnímu propojování teoretických vědomostí s praktickou stránkou věci. Díky tomu představuje studium MBA pro studenty zcela mimořádnou příležitost.

Novinky

Přijměte srdečné pozvání na 12. ročník manažerské konference, tentokrát na téma JAK JINAK. Přijďte načerpat inspiraci!

Chce vaše škola získat AAKSB akreditaci? Nebo jste ještě nikdy neabsolvovali akreditační řízení? Interaktivní seminář vám napomůže pochopit všechny náležitosti těchto řízení.

Chcete se naučit excelovat ve složitých diskuzích, zlepšit v technikách koučinku a efektivně hodnotit zaměstnance?

Váháte, jaká česká či zahraniční škola by splňovala vaše požadavky na vzdělání? Přijďte se v úterý 15. listopadu poradit s koordinátory MBA programů.

Ve středu 2. listopadu se koná konference Světová laboratoř lídrů - Průmysl 4.0: Revoluce začala. Konference je určena pro ředitele, HR manažery i všechny, kdo se zajímají o řízení lidských zdrojů.