Titul MBA

Titul MBA

Titul MBA - vysoký kredit pro praxi

Co znamená titul MBA pro vaše budoucí zaměstnavatele? Jistotu, že získali odborníka, který má nejen hluboké teoretické znalosti o svém oboru, ale zejména je umí využít v praxi. Právě zaměření na praxi je stěžejní výhodou studia MBA. Absolventi s titulem MBA mají kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou cenu. Titul MBA není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním. Studium MBA neboli Master of Business Administration představuje profesně vzdělávací program určený manažerům se zájmem o prohloubení a rozšiřování dosud nabytých znalostí a získání všeobecného profesního nadhledu ve všech manažerských oborech.

Titul MBA pomůže v kariéře

Základem pro přijetí ke studiu MBA a získání titulu MBA je vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském stupni. Uchazeči však může být udělena výjimka, pokud prokáže dostatečnou manažerskou nebo jinou odbornou praxi, kterou má zájem dále prohlubovat. Rozdíl mezi klasickým vysokoškolským studiem a studiem MBA je značný. Toto postgraduální vzdělávání se zaměřuje na rozšíření a hlubší profilaci již nabytých znalostí nad rámec vysokoškolského studia. Hlavním cílem je pak praktické uplatnění těchto znalostí a dovedností. Kvalitní studium MBA disponuje řadou uznávaných odborníků z praxe. Absolventi s titulem MBA jsou připraveni řešit náročné problémy v manažerské a profesní praxi, což ocení bezpochyby i jejich zaměstnavatelé.

Titul MBA se zrodil na prestižní Harvardské univerzitě

Titul MBA se zrodil na prestižní Harvardské univerzitě v USA, kde v roce 1908 začala první výuka programů MBA a díky své rostoucí popularitě se rozšířila i na další univerzity. Do Evropy se studium MBA, stejně jako titul MBA, dostaly ke konci 50. let minulého století. Po roce 1991 se začalo studium MBA rozvíjet také v České republice. Průkopníkem studia MBA se stala Vysoká škola ekonomická v Praze následovaná pražským ČVUT a brněnským VUT. V dnešní době se studium MBA těší velké oblibě a v ČR již můžeme najít několik desítek institucí poskytujících toto vzdělání. Vznikla řada specializovaných soukromých škol nabízejících vzdělávání v programech MBA, které svou kvalitou a zaměřením překonaly nabídku škol vysokých.

 

Novinky

Přijměte srdečné pozvání na 12. ročník manažerské konference, tentokrát na téma JAK JINAK. Přijďte načerpat inspiraci!

Chce vaše škola získat AAKSB akreditaci? Nebo jste ještě nikdy neabsolvovali akreditační řízení? Interaktivní seminář vám napomůže pochopit všechny náležitosti těchto řízení.

Chcete se naučit excelovat ve složitých diskuzích, zlepšit v technikách koučinku a efektivně hodnotit zaměstnance?

Váháte, jaká česká či zahraniční škola by splňovala vaše požadavky na vzdělání? Přijďte se v úterý 15. listopadu poradit s koordinátory MBA programů.

Ve středu 2. listopadu se koná konference Světová laboratoř lídrů - Průmysl 4.0: Revoluce začala. Konference je určena pro ředitele, HR manažery i všechny, kdo se zajímají o řízení lidských zdrojů.