Certifikace | Asociace MBA - Best MBA Schools

Certifikace

Snahou každé instituce je uspět v náročném konkurenčním prostředí. Zvyšují se požadavky na kvalitu v souvislosti jak s produkty, tak se službami. Kvalita se stala konkurenčním nástrojem i v oblasti poskytování vzdělání. S cílem zvýšení kvality vzdělávacích institucí přišla také Asociace MBA, o.s., která certifikuje prestižní školy a vzdělávací instituce vyznačující se vysokou kvalitou nabízených služeb. Certifikuje a sdružuje přední vzdělávací společnosti nejen v České republice, ale i na Slovensku a snaží se tak o zachování vysokého standardu postgraduálního vzdělávání.

Cílem certifikace je zmapovat jednotlivé procesy v organizaci a zavést systém kvality v souladu s mezinárodně uznávanými normami pro kvalitní řízení. Certifikace zaručuje, že společnost je schopna garantovat kvalitu svých služeb a plnit požadavky svých zákazníků. Předmětem certifikace je kontrola kvality vzdělávání, vzdělávacích programů, kurzů, workshopů, seminářů, e-learningu a všech dalších výukových programů. Předmětem kontroly jsou také lektoři, praktici a přednášející, kteří se na výukových programech podílí. Certifikace garantuje stálost vzdělávacího procesu, a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaného vzdělávání, posiluje důvěryhodnost vzdělávací instituce, umožňuje pružně reagovat na změny požadavků a potřeb účastníků vzdělávání, vede ke zvyšování spokojenosti účastníků vzdělávání a především zvýhodňuje certifikovanou společnost v konkurenci na vzdělávacím trhu.

Na základě dodaných podkladů a výsledků šetření je Asociací MBA o.s. posuzována žádost o vystavení certifikátu, který dokládá kvalitu systému postgraduálního vzdělávaní. Tento systém vzdělávání pak musí svým rozsahem a kvalitou korespondovat s požadavky trhu a moderní společnosti. O certifikaci mohou žádat jakékoliv vzdělávací organizace se sídlem v České či Slovenské republice. Doba vydání certifikátu se pohybuje v rozmezí 3-6 měsíců v závislosti na rychlosti a kvalitě doložených dokumentů.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.