Certifikace | Asociace MBA - Best MBA Schools

Certifikace

Jelikož kvalita bývá hlavním kritériem, na základě kterého se uchazeči o studium manažerských vzdělávacích programů rozhodují, cílem Asociace MBA je poskytnout školám i uchazečům spolehlivé a ověřené informace o kvalitě organizací v prostředí profesního vzdělávání. Asociace MBA, o.s. tak umožňuje získat prestižní certifikaci školám a vzdělávacím institucím, které se právě kvalitou nabízených služeb vyznačují.

Cílem certifikace je zmapovat jednotlivé procesy v organizaci a zavést systém kvality v souladu s mezinárodně uznávanými normami pro kvalitní řízení. Certifikace zaručuje, že společnost je schopna garantovat kvalitu svých služeb a plnit požadavky svých zákazníků. Předmětem certifikace je kontrola úrovně vzdělávání, vzdělávacích programů, kurzů, workshopů, seminářů, e-learningu a všech dalších výukových programů. Předmětem kontroly jsou také lektoři, praktici a přednášející, kteří se na výukových programech podílí. Certifikace garantuje stálost vzdělávacího procesu, a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaného vzdělávání, posiluje důvěryhodnost vzdělávací instituce, umožňuje pružně reagovat na změny požadavků a potřeb účastníků vzdělávání, vede ke zvyšování jejich spokojenosti, a především zvýhodňuje certifikovanou společnost v konkurenci na vzdělávacím trhu.

Na základě dodaných podkladů a výsledků šetření je Asociací MBA o.s. posuzována žádost o vystavení certifikátu, který dokládá kvalitu systému postgraduálního vzdělávaní. Tento systém vzdělávání pak musí svým rozsahem a kvalitou korespondovat s požadavky trhu a současné výuky. O certifikaci mohou žádat jakékoliv vzdělávací organizace se sídlem v České či Slovenské republice. Doba vydání certifikátu se pohybuje v rozmezí 3-6 měsíců v závislosti na rychlosti a kvalitě doložených dokumentů.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.