Podmínky členství | Asociace MBA - Best MBA Schools

Podmínky členství

Vzhledem k tomu, že Asociace MBA sleduje jako svůj hlavní cíl udržení a zlepšování standardů studia MBA na českém trhu, mohou se jejími členy stát jen instituce a organizace, které splňují všechny podstatné náležitosti a kritéria, prokazující jejich vysokou kvalitu. Díky tomu si uchazeči o studium mohou být jisti, že výběr studia právě na těchto institucích je tou správnou volbou.

Kritéria pro členství v Asociaci jsou následující:

 1. Definované poslání a cíle školy či instituce.
 2. Definovaný obsah jednotlivých studijních programů na úrovni mezinárodních standardů včetně možnosti doložit sylaby a další podklady potřebné ke studiu.
 3. Studium v délce minimálně 14 měsíců.
 4. Jasně stanovený studijní řád (průběh studia), zkušební řád a podmínky ukončení studia.
 5. Závěrečné zkoušky musejí probíhat před vícečlennou komisí.
 6. Lektorský tým složený z profesionálů a předních odborníků jednotlivých oborů.
 7. Vedení interní agendy o jednotlivých studentech a průběhu jejich studia.
 8. Dostupné osobní reference bývalých studentů.
 9. Adekvátní výukové prostory a další potřebné studijní vybavení.
 10. Akreditace nezávislým orgánem.
 11. Podmínka přijímání pouze uchazečů s vysokoškolským vzděláním nebo prokazatelnou několikaletou praxí v oboru.
 12. Uhrazení členského příspěvku.

 

Členové, kteří splní podmínky členství, mohou následně žádat o certifikaci školy a jednotlivých studijních programů.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.