Výhody členství | Asociace MBA - Best MBA Schools

Výhody členství

Členství v Asociaci MBA přináší jednotlivým školám, organizacím a institucím nespornou výhodu v podobě potvrzení kvality studia dané organizace ze strany třetí nezávislé osoby v podobě uznávané asociace, která je silně zainteresována na zvyšování kvality studia MBA na českém trhu. Díky členství v asociaci mohou organizace posílit svoji pozici a zvýšit tak konkurenceschopnost na trhu MBA. Asociace hájí zájmy členských organizací, podporuje rozvoj svých členů a garantuje kvalitu jimi nabízených služeb. Díky tomu získají potenciální uchazeči o studium MBA relevantní a pravdivé informace a vodítko k výběru školy, což posílí postavení každé členské instituce a dopomůže k získání hodnotných a perspektivních studentů a následně i spokojených absolventů.

Mezi hlavní výhody členství patří:

  • Garance kvality nabízených služeb členských organizací
  • Posílení pozice členské organizace na trhu MBA
  • Hájení zájmů členských organizací
  • Pomoc při prosazování potřeb členských organizací po legislativních i jiných stránkách
  • Podpora inovací a vývoje v oblasti vzdělávání
  • Poskytování konzultační a poradenské činnosti
  • Poskytování ucelených informací a aktualit z prostředí MBA vzdělávání
  • Jistota profesionálního zázemí ohledně hájení zájmů na půdě vzdělávání
  • Propagace vzdělávacích služeb členských organizací pod záštitou uznávané profesní organizace
  • Aktuální informovanost o dění v oboru


Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.