Obecné informace | Asociace MBA - Best MBA Schools

Obecné informace

Co je asociace MBA

Asociace MBA vznikla, aby mohla informovat veřejnost o možnostech, podmínkách a nabídce vzdělávacích programů MBA. Protože studium MBA nabízí v České republice více organizací, cílem Asociace MBA je snaha udržovat a dále rozvíjet kvalitu výuky a celkovou úroveň těchto vzdělávacích programů.

Asociace garantuje kvalitu studia MBA

Asociace MBA nabízí členství subjektům poskytujícím studium MBA a současně i certifikaci těchto institucí. Společným jmenovatelem těchto vzdělávacích institucí je však to, že jde o organizace s vynikající kvalitou nabízených vzdělávacích služeb. Členství v asociaci MBA tak deklaruje vysoký standard ve všech činnostech a aktivitách těchto organizací, především pak v úrovni programů studia MBA, kvalitě výukových metod, erudovanosti lektorského týmu, úrovni studijního prostředí a mnohém dalším. Členství v Asociaci MBA tak díky této garanci kvality poskytuje vodítko všem zájemcům o studium profesních programů při výběru školy, na níž chtějí studium MBA absolvovat.

Asociace jako průvodce studiem MBA

Na webových stránkách Asociace MBA se zájemce dozví to nejpodstatnější o studiu MBA, o podmínkách přijetí, o nabídce vzdělávacích programů, významu a přínosu titulu MBA. Dostane jasný přehled o požadavcích na studium MBA včetně toho, pro koho je toto vzdělávání určeno.

Mezi hlavní činnosti Asociace MBA patří:

  • zajištění kvality studia MBA v České republice,
  • informování o možnostech a podmínkách studia MBA,
  • pomoc uchazečům nalézt vhodného poskytovatele studia MBA,
  • podpora inovací a vývoje v oblasti vzdělávání,
  • propagace studia MBA a osvěta,
  • konzultační, poradenská a informační činnosti,
  • pořádání odborných diskusí a seminářů.


Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.