Studium MBA | Asociace MBA - Best MBA Schools

Studium MBA

Studium MBA – cesta mezi elitu

Přemýšlíte, jak se zařadit mezi špičkové manažery? Nebo jak obstát v tvrdém konkurenčním boji na trhu práce? Pomůže vám studium MBA. Je to téměř povinná podmínka, pokud se chcete dostat mezi manažerskou elitu. Díky tomuto postgraduálnímu studiu získáte titul MBA, který je pro zaměstnavatele jasným signálem vašich schopností. Studium MBA je dnes často považováno za standard u středního a vyššího managementu a podnikatelů, neboť jim poskytuje komplexní pohled na řízení firmy jako celku. Studium MBA poskytuje absolventům určitý nadhled a orientaci v konkrétním oboru. Neméně zajímavou výhodou je získávání důležitých kontaktů od kolegů i přednášejících, kteří jsou špičkami ve své profesi.

Studium MBA – pro manažery i podnikatele

Studium MBA představuje profesní vzdělávací program zaměřený na rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností. Studium MBA je určeno nejen manažerům, členům managementu, podnikatelům, představitelům neziskových organizací, ale především i těm, kteří chtějí získat náskok před ostatními a rozšířit si znalosti o aktuální a praktické informace z oboru. Studium MBA čerpá z anglo-amerického systému vzdělávání, který se těší stále větší oblibě. Systém MBA vzdělávání spočívá v propojení teorie s praxí a demonstruje tak teorii na konkrétních praktických případech.

Studium MBA – důraz na praktické využití znalostí

Studium MBA se realizuje ve spolupráci s největšími kapacitami a odborníky z praxe, kteří studentům předávají vlastní mnohaleté praktické zkušenosti. Výukové programy studia MBA jsou sestavovány moderním způsobem v souladu s nejnovějšími trendy z jednotlivých oborů a zaměřují se vždy na podstatnou problematiku s důrazem na praktické využití. Výuka probíhá formou interaktivních workshopů či zpracováváním případových studií z reálného prostředí, čímž si student osvojí jednotlivé odborné praktiky přímo na konkrétních firemních problémech. Po úspěšném absolvování získá absolvent titul MBA, který mu otevírá dveře k novým pracovním možnostem.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.