Pro koho je studium MBA určeno? | Asociace MBA - Best MBA Schools

Pro koho je studium určeno?

U veřejnosti často dochází k mylným představám, že studium MBA je určeno pouze pro vrcholové a střední manažery či vlastníky firem. Studium MBA je však určeno nejen pro vedoucí pracovníky, ale také pro všechny ostatní zájemce, kteří mají zájem prohloubit své znalosti a dosavadní zkušenosti a také rozšířit své obzory v oblasti praxe.

Jelikož je však studium MBA určeno především k prohloubení praktických zkušeností a dovedností, doporučuje se pro zájemce, kteří mají za sebou již několikaletou praxi. Získaná praxe však není nutnou podmínkou pro získání titulu MBA. Studium je také velmi vhodné pro časově vytížené manažery či podnikatele, kteří nemají možnost se studiu věnovat na denní bázi. Obsah studia MBA je zaměřen na osvojení dovedností podporujících vysokou kreativitu, flexibilitu a manažerské kompetence při tvorbě a aplikaci navrhovaných řešení a schopnost efektivní komunikace v prostředí globalizujících se společností. Z tohoto důvodu jej uvítají všichni, kteří chtějí zvýšit svoji hodnotu na trhu práce a rozšířit své vědomosti také v mezinárodním měřítku.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.