O studiu | Asociace MBA - Best MBA Schools

O studiu

Co znamená titul Master of Business Administration (MBA) pro vaše budoucí zaměstnavatele?

Jistotu, že získali odborníka, který má nejen hluboké teoretické znalosti o svém oboru, ale zejména je umí využít v praxi. Právě zaměření na praxi je stěžejní výhodou studia MBA. Absolventi s titulem MBA mají kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou cenu.

Jak je MBA definováno?

Titul MBA není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním. Studium MBA představuje profesně vzdělávací program určený manažerům se zájmem o prohloubení a rozšiřování dosud nabytých znalostí a získání všeobecného profesního přehledu ve všech manažerských oborech.

Jaká je historie studia MBA?

Titul MBA vznikl na prestižní Harvardské univerzitě v USA, kde v roce 1910 začala výuka programů s byznysovým zaměřením – MBA. Vzápětí se rozšířila i na další univerzity a počátkem 50. let se MBA dostalo i do Evropy. V České republice se začalo studium rozvíjet po roce 1991, jeho průkopníkem se stala Vysoká škola ekonomická v Praze následovaná pražským ČVUT a brněnským VUT. V dnešní době se studium MBA těší velké oblibě a jeho dostupnost v Česku je mnohem snazší, zejména díky vzniku desítek soukromých institucí poskytujících toto vzdělání.

Jaké jsou formy studia?

Délka studia MBA tradičně bývá 1 až 2 roky. Studium si je možné zvolit v českém, ale i v anglickém jazyce, podle preferencí zájemců. V nabídce je hned několik forem výuky, uzpůsobených tak, aby si každý mohl najít tu, která mu bude nejvíce vyhovovat. Kromě klasické prezenční formy je možné využít i kombinovanou formu studia, případně plně distanční on-line formu. V těchto případech navíc studium bývá o něco kratší. Nabídky jednotlivých škol se ale často výrazně odlišují, a to nejenom délkou studia, ale i třeba intenzitou nebo průběhem.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.