Proč studovat MBA | Asociace MBA - Best MBA Schools

Proč studovat MBA

Co je studium MBA

Studium MBA je zaměřeno na rozšíření znalostí nad úroveň vysokoškolského vzdělání a jeho cílem je získání profesionální orientace v oboru a získání teoretických i praktických dovedností pro další profesní i osobnostní růst. Titul MBA představuje významnou přidanou hodnotu pro jeho držitele, je konkurenční výhodou na trhu práce a zvyšuje uplatnění uchazečů na prestižních pozicích u významných nadnárodních společností a dalších perspektivních pracovních postech. Zkušenosti ukazují, že bez titulu MBA se v zahraničních firmách jen těžko dostanete do vrcholných funkcí. V dnešním ekonomickém prostředí nestačí vysokoškolské vzdělání byť získané na prestižní univerzitě. Pro další odborný a kariérní růst je studium MBA téměř povinností.

Studium MBA a jeho forma a průběh

Studium MBA se na většině škol a institucí realizuje distanční či kombinovanou formou. Výukové programy využívají velmi často moderní doplňkové metody, jako e-learning či výuku online, přičemž některé programy MBA lze studovat čistě v online variantě bez nutnosti pravidelné docházky. Díky flexibilitě a možnostem individuálního nastavení studia MBA jsou tyto profesně vzdělávací programy zcela vhodné a přizpůsobené pro absolvování při zaměstnání. Studium MBA tak lze skloubit s náročnou prací manažera a je uzpůsobeno i těm nejvytíženějším.

Programy MBA a propojení do praxe

Celková doba studia MBA je 1 až 2 roky a výuka probíhá převážně v českém jazyce. Výjimku tvoří pouze programy, které jsou cíleně vyučovány v jazyce anglickém. Studium MBA je přizpůsobené také studentům ze Slovenska, protože závěrečné a další kvalifikační práce bývají bez problému akceptovány v jejich mateřštině. Standardem výuky je spolupráce s odborníky z praxe i z akademického prostředí, kteří představují autority ve svém oboru. Předávají studentům vlastní mnohaleté zkušenosti a v mnohých případech přísně střežené know-how. Náplň studia se soustředí především na aktuální témata a studenti mají možnost s lektory konzultovat i záležitosti týkající se jejich vlastní firemní praxe, čímž dochází k efektivnímu propojování teoretických vědomostí s praktickou stránkou věci. Díky tomu představuje studium MBA pro studenty zcela mimořádnou příležitost.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.