Související programy | Asociace MBA - Best MBA Schools

Související programy

BBA

Bachelor of Business Administration (BBA) je profesní vzdělávací program, který se používá především v anglosaských zemích. BBA je přípravným programem pro získání titulu MBA a je vhodný především pro absolventy středních škol, kteří nemají žádnou nebo mají minimální manažerskou praxi. Koncepce BBA studijních programů umožňuje studentům doplnit si teoretické vzdělání z oblasti managementu, ekonomie, práva apod., a umožňuje jim tak zvýšit svoji hodnotu na trhu práce. Studium BBA není v České republice ekvivalentem bakalářského studijního programu Bc. Absolventi studijního programu BBA získávají po jeho zdárném ukončení titul BBA užívaný za jménem a příslušný certifikát, popř. diplom o absolvování.

Studium BBA programu trvá od 1 roku až do 3 let, probíhá převážně v češtině ve formě distanční či online a jeho cena se pohybuje od 40 000 Kč do 100 000 Kč.

DBA

Doctor of Business Administration (DBA) představuje nejvyšší možnou dosažitelnou úroveň manažerského vzdělání. Pokud budeme brát BBA jako předstupeň MBA, můžeme brát DBA jako doktorský stupeň programů MBA, jde tedy o vrchol třístupňového systému vzdělávání manažerů. DBA je určeno především špičkovým senior manažerům s již absolvovaným studium MBA, kteří chtějí svou odbornou praxi pozvednout na vyšší manažerskou úroveň.  Titul DBA bychom mohli přirovnat k doktorskému titulu PhD, rozdíl mezi nimi zde spočívá především v orientaci na praxi – program DBA je více zaměřen na praktickou aplikaci odborných znalostí managementu než na teoretický vědecký výzkum. Titul DBA je stejně jako MBA a BBA uváděn za jménem a jeho držitel získá jako důkaz o absolvování diplom nebo certifikát.

Studium DBA programu probíhá většinou distanční nebo online formou, neboť reaguje na nároky vysoce vytížených potenciálních uchazečů a umožňuje jim tak zvyšování vzdělání bez omezení v profesním životě. Průměrná délka studia činí 1,5 až 2 roky a jeho cenové rozpětí se pohybuje od 200 000 Kč do 300 000 Kč.

LLM

Titul Master of Laws (LLM) je mezinárodně uznávaným titulem v oboru práva. Jedná se tedy o postgraduální právní studium pro advokáty, koncipienty, právníky, notáře a právní specialisty. Cílovou skupinou však mohou být také vrcholoví manažeři a podnikatelé, kteří mají potřebu rozšířit svoji kvalifikaci o poznatky z oblasti práva a již mají předchozí zkušenost s právem. Absolvent tohoto studijního programu získá pokročilé odborné právnické vzdělání ve specializované oblasti práva, například v oblasti práva mezinárodního, daňového, obchodního apod.  LLM je tradiční model studia, jehož absolvent získá diplom o jeho absolvování a titul LLM, který může užívat za jménem.

Studium LLM trvá od 1,5 až do 3 let, stejně jako u ostatních postgraduálních programů probíhá distanční nebo online formou a cena se pohybuje v rozmezí 130 000 Kč až 250 000 Kč.

MPA

Nárůst oblíbenosti v poslední době získává postgraduální vzdělávací program MPA (Mastero of Public Administration), který je určen především zaměstnancům veřejné správy, manažerům, zástupcům  krajských a obecních samospráv, ale rovněž politikům, pro které je znalost chodu veřejné správy a jejich specifik nezbytností. Absolventi tohoto programu si prohloubí právní a ekonomické vědomosti specificky zaměřené na problematiku státní správy a samosprávy, které mohou ihned efektivně využít ve své praxi. Stejně jako tituly MBA, BBA, LLM a DBA je i tento titul užíván za jménem a o jeho absolvování svědčí diplom či případný certifikát.

Studium programu MPA probíhá stejně jako u ostatních postgraduálních programů distanční nebo online formou a reaguje tak na časové vytížení pracujících studentů. Délka studia se pohybuje od 1,5 do 2 let a jeho cena se pohybuje v rozmezí od 100 000 do 200 000 Kč.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.