Studijní programy | Asociace MBA - Best MBA Schools

Studijní programy

Manažerské studium lze rozdělit do tří stupňů. Tím nejčastěji vyhledávaným i poskytovaným je zpravidla MBA. Kromě něj je ale možné studovat i další programy s podobným zaměřením.

BBA

Bachelor of Business Administration (BBA) je profesní vzdělávací program, který se používá zejména v anglosaských zemích. BBA je vnímáno jako přípravný program pro získání titulu MBA a je v hodný především pro absolventy středních škol, kteří nemají dostatečnou manažerskou praxi. Studium BBA zájemcům umožňuje doplnit si teoretické vzdělání z oblasti managementu, ekonomie, práva apod. a umožňuje jim tak zvýšit svou hodnotu na trhu práce. Titul BBA není v Česku ekvivalentem bakalářského studijního programu Bc.
Studium BBA programu trvá od 1 roku do 3 let, probíhá převážně distanční formou a jeho cena se pohybuje od 40 000 Kč do 100 000 Kč.

MBA

Master of Business Administration (MBA) je u nás nejrozšířenějším profesně vzdělávacím programem zaměřeným na byznys a management. Je určený zejména pro vysokoškolsky vzdělané manažery, ale v případě dostatečné praxe v oboru je možné studovat MBA i bez předcházejícího titulu. Jeho cílem je studenty vzdělat v praktikách managementu a pomoct jim uplatnit teorii v praxi. V rámci studia je nabízeno velké množství specifických oborů, které se úzce zaměřují na jednotlivá profesní odvětví. Studium může probíhat prezenční, kombinovanou i zcela distanční formou, záleží na nabídce konkrétních škol.
Délka studia bývá 1-2 roky a cenově studium vyjde zhruba na 100 000 Kč.

DBA

Pokud budeme brát BBA jako předstupeň MBA, DBA je vrcholem tohoto třístupňového systému vzdělávání manažerů a představuje nejvyšší možnou dosažitelnou úroveň manažerského vzdělání. Studium je určeno především špičkovým senior manažerům s již absolvovaným studiem MBA. Studium většinou probíhá distanční nebo online formou, protože reaguje na nároky vysoce vytížených potenciálních zájemců a umožňuje jim tak zvyšování vzdělání bez omezení v profesním životě.
Průměrná délka studia činí 1,5 až 2 roky a jeho cenové rozpětí se pohybuje od 200 000 Kč do 300 000 Kč.

Další podobné studijní programy:

LLM

Titul Master of Laws (LLM) se uděluje za dokončení postgraduálního právního studia pro advokáty, koncipienty, notáře a právní specialisty, studium ale využívají i vrcholoví manažeři a podnikatelé, kteří chtějí rozšířit svůj přehled i o oblast práva. Studium LLM trvá od 1,5 do 3 let, probíhá distanční nebo online formou a cena se pohybuje mezi 130 000 Kč a 250 000 Kč.

MPA

Postgraduální vzdělávací program Mastero of Public Administration (MPA) je určen hlavně zaměstnancům veřejné správy. Absolventi tohoto programu si prohloubí právní a ekonomické vědomosti specificky zaměřené na problematiku státní správy a samosprávy, proto je studium vhodné i třeba pro politiky. Studium probíhá zpravidla online, trvá zhruba 2 roky a cena se pohybuje mezi 100 000 Kč a 200 000 Kč.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.