Titul MBA | Asociace MBA - Best MBA Schools

Titul MBA

Titul MBA – vysoký kredit pro praxi

Co znamená titul MBA pro vaše budoucí zaměstnavatele? Jistotu, že získali odborníka, který má nejen hluboké teoretické znalosti o svém oboru, ale zejména je umí využít v praxi. Právě zaměření na praxi je stěžejní výhodou studia MBA. Absolventi s titulem MBA mají kvalifikaci, která má na trhu práce vysokou cenu. Titul MBA není ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů titulem akademickým, ale profesním. Studium MBA neboli Master of Business Administration představuje profesně vzdělávací program určený manažerům se zájmem o prohloubení a rozšiřování dosud nabytých znalostí a získání všeobecného profesního nadhledu ve všech manažerských oborech.

Titul MBA pomůže v kariéře

Základem pro přijetí ke studiu MBA a získání titulu MBA je vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském stupni. Uchazeči však může být udělena výjimka, pokud prokáže dostatečnou manažerskou nebo jinou odbornou praxi, kterou má zájem dále prohlubovat. Rozdíl mezi klasickým vysokoškolským studiem a studiem MBA je značný. Toto postgraduální vzdělávání se zaměřuje na rozšíření a hlubší profilaci již nabytých znalostí nad rámec vysokoškolského studia. Hlavním cílem je pak praktické uplatnění těchto znalostí a dovedností. Kvalitní studium MBA disponuje řadou uznávaných odborníků z praxe. Absolventi s titulem MBA jsou připraveni řešit náročné problémy v manažerské a profesní praxi, což ocení bezpochyby i jejich zaměstnavatelé.

Titul MBA se zrodil na prestižní Harvardské univerzitě

Titul MBA se zrodil na prestižní Harvardské univerzitě v USA, kde v roce 1908 začala první výuka programů MBA a díky své rostoucí popularitě se rozšířila i na další univerzity. Do Evropy se studium MBA, stejně jako titul MBA, dostaly ke konci 50. let minulého století. Po roce 1991 se začalo studium MBA rozvíjet také v České republice. Průkopníkem studia MBA se stala Vysoká škola ekonomická v Praze následovaná pražským ČVUT a brněnským VUT. V dnešní době se studium MBA těší velké oblibě a v ČR již můžeme najít několik desítek institucí poskytujících toto vzdělání. Vznikla řada specializovaných soukromých škol nabízejících vzdělávání v programech MBA, které svou kvalitou a zaměřením překonaly nabídku škol vysokých.Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.

Webové stránky vytvořil Tomáš Hlad.